reprezentare studențească

Admiterea la facultate

Informații de interes pentru viitorii boboci ai facultății noastre

Care sunt criteriile de admitere și selecție la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor?

Criteriile de admitere sunt aceleași pentru forma de “învățământ cu frecvență” (IF) cât și pentru forma de “învățământ la distanță” (ID). Pentru a te înscrie la orice program de studiu în cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor ai nevoie de un eseu motivațional scris, datat și semnat de către tine (ca și candidat). Acesta trebuie elaborat în limba de predare a programului/programelor de studii pentru care optezi. Cel de-al doilea criteriu de selecție este reprezentat de media generală de admitere. Media generală de admitere este media generală de bacalaureat, la care se mai adaugă punctaje conform criteriilor suplimentare, dacă este cazul, fără a depași nota 10.

Ce valoare are taxa de înscriere în cadrul FSEGA?

Pentru înscrierea la procesul de admitere, facultățile percep taxe de înscriere de la candidați pentru desășurarea procesului de admitere. Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere (în cuantum de 150 lei) și taxa de procesare (în cuantum de 50 lei). Există și categorii de candidați care sunt scutiți de achitarea acestei taxe însă pentru mai multe detalii recomandăm vizitarea site-ului FSEGA la secțiunea Admitere.

Care este procesul înscrierii online în cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor?

Înscrierea online a candidatului presupune achitarea taxei de admitere și încărcarea următoarelor documente datate și semnate: fișă tip de înscriere, fișa cu opțiunile, diplomă de bacalaureat și foaia matricolă, certificatul de naștere, cartea de identitate, adeverință medicală tip, dovada achitării taxelor de admitere, eseul motivațional, alte documente stabilite de către comisia de admitere pe facultate.

Care este procesul înscrierii online în cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor?

Înscrierea online a candidatului presupune achitarea taxei de admitere și încărcarea următoarelor documente datate și semnate: fișă tip de înscriere, fișa cu opțiunile, diplomă de bacalaureat și foaia matricolă, certificatul de naștere, cartea de identitate, adeverință medicală tip, dovada achitării taxelor de admitere, eseul motivațional, alte documente stabilite de către comisia de admitere pe facultate.

Cazarea în căminele studențești

Cum pot beneficia de un loc la cămin?

Cazarea în căminele studențești se realizează, la începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere nominală completată sub formă de formular, semnată și încărcată pe site-ul facultății în secțiunea Cazare - “Depunere cerere cazare în cămin”.

Este posibilă căminizarea pe timp de vară?

Pe perioada vacanței de vară, unele cămine vor funcționa în sistem de unități de cazare. Pentru a beneficia de cazare, studenții vor transmite prin intermediul unui formular lansat de CSUBB următoarele documente: cerere tip, adeverință / carnet sau legitimație de student, documente justificative care să susțină motivul pentru care este solicitat un loc în cămin pe timpul verii.

Burse

Pentru ce fel de burse pot aplica în calitate de student al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor?

Bursele acordate de UBB sunt de 4 tipuri. Ca și student al FSEGA poți aplica pentru bursa de performanță (în cuantum de 1.000 de lei) și se acordă primului student de la fiecare specializare, bursa de merit (în cuantum de 700 de lei) care se acordă primilor X studenți de la fiecare specializare, bursa de cercetare (în cuantum de 1.100 lei) acordată studenților care realizează activități de cercetare și ultimul tip de bursă este cea pentru ajutorul social (în cuantum de 580 de lei) și se acordă studenților care se încadrează pe caz social sau medical. DE REȚINUT! Se pot cumula mai multe burse, însă combinația de bursă de performanță + bursă de merit este incompatibilă!

Cum depun cerere pentru a beneficia de brusă?

Cererea pentru bursă, împreună cu câteva modele completate, se găsesc pe site-ul FSEGA în secțiunea “Studenți/Burse”. Acolo vei găsi documentele necesare și totodată și un tutorial + platforma unde trebuie încărcate cererile.

Sesiunea de examinare

Care este calendarul sesiunii de examene?

Sesiunea de examene este împărțită în 3 etape, și anume: presesiunea reprezentată de perioada în care se susțin colocviile, sesiunea propriu-zisă reprezentată de perioada în care au loc examenele de la materiile obligatorii și sesiunea de restanțe reprezentată de perioada în care se susțin examenele nepromovate din cadrul sesiunii propriu-zise.

Care este valoarea unui credit?

Pentru toate specializările din cadrul FSEGA valoarea unui credit este de 48,33 lei, cu excepția specializării Informatică Economică la care un credit are valoarea de 56,67 lei. Formula de calcul a acestei sume este următoarea: Taxa de școlarizare (aferentă specializării de la care provii) / nr de credite pe an, respectiv 60.

Cum se calculează media aferentă semestrului/anului universitar?

Poți afla media aferentă semestrului utilizând următoarea metodă de calcul: (nota de la examenul 1* nr de credite al materiei 1 + nota de la examenul 2 * nr de credite materie 2 + … + nota de la examenul n *nr de credite materie n) / 30 (nr de credite total pe semestru) sau 60 (nr de credite total pe an).

Care este valoarea unui examen restant?

Valoarea unui examen restant este dată de formula nr de credite al materiei restante * valoarea unui credit.

Tabere studențești

Când se organizează taberele studențești?

Taberele studențești se organizează în general în perioada verii, iar tu ca și student poți opta pentru a merge la munte sau la mare.

Cum mă înscriu la taberele studențești?

Pentru a te înscrie la taberele studențești trebuie să completezi o cerere/ formular pe care o găsești pe site-ul facultății în secțiunea “Studenți/Tabere MTS”, iar mai apoi aceasta va fi trimisă pe e-mail-ul, semnată și scanată, către secretara specializăr

Forme de finanțare a învățământului (buget/taxă)

Se pot schimba formele de finanțare de la un an la altul?

Da, în funcție de media anuală pe care o ai te poți încadra la forma de finanțare bugetată sau cu taxă. De exemplu: dacă în anul I ai fost înregistrat la buget, însă după încheierea acestuia media ta este mică poți trece la taxă.

Cum achit taxa de școlarizare?

Taxa de școlarizare se poate achita accesând platforma AcademicInfo în secțiunea “Taxe” de unde poți selecta să plătești integral, astfel beneficiind de o reducere de 10% sau în rate (4 la număr).