Menționați toate prenumele pe care le aveți și notați numele de familie prima dată.
IF - învățământ cu frecvență; ID - învățământ la distanță
În conformitate cu GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor personale), participantul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, astfel: - Să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, șă își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat). - Să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă. - Să solicite OSE să corecteze orice inexactități din datele personale. Participantul își poate exercita oricare din drepturile anterior menționate prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail: staff@osecluj.ro. Datele personale colectate prin acest formular nu vor fi folosite într-un alt mod decât pentru sesiunea de recrutare. La datele colectate vor avea acces reprezentanții OSE, iar acestea nu vor fi utilizate în alt scop decât cel declarat. OSE va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat.