10 Iunie - Deadline trimitere formular de înscriere pe adresa conferintaIE@osecluj.ro

12 Iunie: Deadline trimitere lucrări

14 Iunie - Desfăşurarea conferinţei

Format lucrare:

Lucrările vor fi tehnoredactate în format Microsoft Word, ţinându-se cont de următoarele criterii: 15 pagini, format Times New Roman, 12 pt, aliniere la 1,5 rânduri, margini 2,5 cm, pagină: A4, limba de redactare a lucrărilor: limba engleză. A se urmări şi Ghidul Lucrărilor de Licenţă de la IE.

Lucrările vor fi prezentate în format Microsoft Power Point iar timpul de prezentare al lucrărilor va fi de maxim 15 minute, după care se va trece la întrebări suplimentare din partea juriului timp de 5 minute. Link ghid

Programul Conferinţei:

Conferinţa se va desfăşura vineri, 14 iunie 2013, la etajul 4 al Facultăţii de Ştiinţe Economice Şi Gestiunea Afacerilor. Programul complet îl găsiţi aici.

Premii acordate:

Premiul 1

Premiul 2

Mod de notare a lucrărilor:

40% - aplicaţia

30% - lucrarea

30% - prezentarea

Comisia care va nota lucrarile participanţilor este formată din:

Prof. Dr. Gheorghe Cosmin Silaghi

Prof. Dr. Tomai Nicolae

Lector Dr. Bologa Cristian

Lector Dr. Sitar-Tăut Dan Andrei

Lect. Dr. Mircea Moca

Lector dr. Răzvan Petruşel

Publicarea lucrărilor:

Lucrările vor fi publicate într-un volum tipărit al simpozionului, indiferent de locul ocupat în cadrul acestuia, volum cu ISBN de tip CNCSIS.